Wedstrijdreglement 1 jaar lang gratis shoppen

Intro-Fashionstore is de bedenker van de wedstrijd ‘Win een jaar lang gratis shoppen’ en geeft zo alle deelnemers de kans een maandelijks shopbudget te winnen.

Waar deelnemen?

Vanaf vrijdag 17/03/2017 kan worden deelgenomen aan de wedstrijd in de winkels van Intro-Fashionstore in Denderleeuw, Wetteren en Asse, alsook op de webshop https://www.intro-fashionstore.be/nl/home. De wedstrijd zal op zondag 26/03/2017 ten einde lopen, in de winkels rond sluitingstijd en op de webshop om 23:59.

Hoe deelnemen?

Om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd moet eerst een aankoop worden gedaan bij Intro-Fashionstore, zoals reeds vermeld in de winkels of op de webshop. Worden de artikels aangekocht in de winkel, dan gaat het verloop van de wedstrijd als volgt: nadat de artikelen zijn afgerekend aan de kassa, wordt er een kopie van het kassaticket gemaakt. Dit kassaticket wordt bewaard in de urne die aan de kassa staat. Ook van alle aankopen op de webshop wordt tijdens de opendeurdagen het ticket bijgehouden in een urne.

Nadat de opendeurdagen zijn afgelopen, wordt uit alle urnes 1 kassaticket getrokken en dat zijn dan de winnaars. In totaal zullen er dus vier winnaars zijn (1 uit de urne van Denderleeuw, 1 uit de urne van Wetteren, 1 uit de urne van Asse en 1 uit de urne van webshop). De winnaars zullen bekend gemaakt worden op maandag 27 maart 2017. De winnaars worden bekendgemaakt op de Facebookpagina van Intro-Fashionstore, alsook wordt er getracht telefonisch contact op te nemen met de winnaars.

Wat kan je winnen?

De winnaars krijgen een jaar lang elke maand een shopbudget van 50 euro. Dit budget kunnen ze opgebruiken in de winkels Denderleeuw, Wetteren en Asse, alsook op de webshop. Opgelet: het shopbudget dat de winnaars maandelijks krijgen, zal steeds een geldigheidsdatum bevatten. Het budget zal in geen geval kunnen overgedragen worden naar een volgende maand.

Recht op deelname

  • De wedstrijd staat open voor alle personen met woonplaats in België, met uitzondering van de personen in dienst van Intro-Fashionstore BVBA, alsook hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak wonen.
  • Deelname kan enkel na aankoop bij Intro-Fashionstore, hiervoor moet een geldig kassaticket kunnen getoond worden of een bewijs dat aantoont dat er een aankoop werd gedaan op de webshop van Intro-Fashionstore.

Bekendmaking winnaars

  • Ten laatste maandag 27/03/2017 zullen de winnaars bekend gemaakt worden op de Facebook-pagina. Ook zal getracht worden de winnaars telefonisch te bereiken, via een vaste lijn of via GSM-nummer. Indien een winnaar niet bereikt kan worden via vaste lijn of GSM, mail of Facebook, heeft Intro-Fashionstore het recht om een nieuwe winnaar te kiezen.
  • De wedstrijd en de winnaars kunnen daarnaast via diverse kanalen van Intro-Fashionstore worden vermeld: onder meer via de nieuwsbrief, via de website, via reclame in de filialen en via diverse andere promotiekanalen van Intro-Fashionstore en haar partners. De deelnemer aan deze promotionele wedstrijd verleent aan Intro-Fashionstore de toestemming om, indien hij/zij wint, zijn naam te gebruiken voor acties die verband houden met deze promotionele wedstrijd.

Aansprakelijkheid

  • Intro-Fashionstore en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien, in geval van overmacht en/of omwille van een gebeurtenis buiten de wil om van Intro-Fashionstore, bepaalde modaliteiten van deze promotionele wedstrijd en dus ook van dit reglement zouden dienen te worden gewijzigd, dan wel de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld, stopgezet dan wel geannuleerd of de uitreiking van de prijs zou moeten worden uitgesteld of geannuleerd.
  • Intro-Fashionstore en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade van enigerlei aard ook, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met de toekenning of uitvoering van de prijs. Aldus sluit Intro-Fashionstore onder andere haar aansprakelijkheid uit voor fouten in verband met de (tele)communicatie, voor druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten, voor eventuele gebreken van de prijs en voor enige aanvullende uitgave die de winnaars eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan de wedstrijd en/of de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.
  • Indien en voor zover enige bepaling van dit reglement nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van dit reglement onverminderd van kracht blijven.
  • Deze wedstrijd is geen kansspel in de zin van de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.
  • De deelnemer erkent dat deelname aan deze promotionele wedstrijd op eigen risico is.
  • Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Intro-Fashionstore en kan daar desgewenst worden afgeprint.